Κάρεν Βαν Ντάικ: Οικουμενική γλώσσα τα ελληνικά

Events

Past Event

Κάρεν Βαν Ντάικ: Οικουμενική γλώσσα τα ελληνικά

January 5, 2017
10:00 AM - 11:00 AM
Event time is displayed in your time zone.

Friday, January 5, 2018

Prof. Karen Van Dyck's interview for Kathimerini newspaper. To read the interview, please click here.